dissabte, 24 de desembre del 2011

divendres, 18 de novembre del 2011

Plenari municipal 17 de novembre: Suspès?El Partit dels Socialistes de Catalunya vol expressar que no se sent responsable de la suspensió del plenari. La nostre intervenció es va produir en un marc de demanda de participació i informació i d’oferiment de treball i de possibilitats d’enteniment.

Una dissortada i llarga llista de conceptes buits, de negacions sense cap fonament, d’al·lusions i retrets, que tot i expressar que no volien ser-ho, no es podien entendre de cap altre manera van provocar que es perdés la paciència de regidors de ple dret al plenari que pateixen constantment la dilatació i manca de rumb de l’aliança majoritària, ara per ara, en el plenari.

Celebrar els plenaris cada dos mesos en un poble que tindria que estar en permanent moviment d’idees i programes per sortir de la crisi que estem patint, és quasi un insult a la responsabilitat i voluntat de servei dels diferents regidors sense delegació de competències.

Excloure a aquestos d’una comissió tan important com la de valorar una empresa pública municipal no es pot tapar amb una altre per treballar el reglament d’organització municipal deixant entreveure que no es canviarà quasi be rés substancial.

Presidir és un acte de dignitat, no es pot provocar i alhora ofendre’s. Ens fa perdre molt de temps, i l’hem d’utilitzar per treballar plegats i fixant objectius.

Treballar sols el dia a dia és com palejar carbó en un vaixell a vapor que sols dòna voltes sobre ell mateix.

divendres, 4 de novembre del 2011

Demà dissabte... Míting a Tarragona

Dissabte 5 a les 12:00h a l’Espai Firal del Palau de Congressos de TarragonaMíting de campanya de la Federació del Camp de Tarragona


amb
Carme Chacón

(Sortirem a les tres quarts d'onze, 11.45 hores. Aparcament Mañé i Flaquer
- Important : confirmar les places a reservar)

I recorda...
Dimarts 8 i 15 nov. 11 hores.
“Mercadet” Aparcament Mañé i Flaquer.

Activitat clàssica en les nostres campanyes, repartirem tríptics, material de campanya i escoltarem als veïns i veïnes de Torredembarra.

Dissabte 12 nov. de 18 a 21 hores (aprox.)
Plaça de la Font. “Haima” socialista.

Comptarem amb la presència de Francesc Vallès, cap de llista del Partits dels Socialistes de Catalunya per Tarragona.
Un muntatge audiovisual oferirà als vilatans la projecció de vídeos, música de campanya, missatges, etc. Hi haurà repartiment de globus, tríptics, caramels... Estem estudiant la possibilitat de fer un berenar popular....Divendres 18 nov. 21 hores.
Sopar - Col·loqui fi de campanya. Lloc a determinar.

Ens reunirem en un local acollidor per tenir una xerrada mentre fem un berenar-sopar. Serà un acte per a militants i simpatitzants, encara que farem cartells per fer difusió i convidar a amics, coneguts i gent propera al moviment progressista.
Treballem perquè un cop confeccionat el calendari general de la campanya a nivell de Camp de Tarragona, puguem comptar amb companys que formin part de les llistes i de la representació política territorial a les diferents cambres i institucions. De moment ja tenim confirmat en rancesc Vallès....

Grup de treball eleccions general 20-N

diumenge, 16 d’octubre del 2011

Condol per la mort d'en Celestí SalortEls socialistes de Torredembarra lamentem la mort d’en Celestí Salort i Gaspà, a l’edat de 68 anys, primer alcalde democràtic de Torredembarra.


Alcalde durant tres mandats, (1979-1991), va ser regidor fins l’any 2007. Fundador del GIT (Grup d’Independents de Torredembarra) va abastar l’única majoria absoluta a Torredembarra.

El nostre més sincer condol a familiars i amics en aquest moments.

Torredembarra, a 16 d’octubre de 2011.

dissabte, 15 d’octubre del 2011

COMUNICAT DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 13 d'octubre de 2011


El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a Torredembarra us vol fer arribar el nostre rotund rebuig a la política duta a terme per l’actual equip de Govern, amb el Sr. Daniel Masagué al front.Hi ha contínues retallades que afecten directament el dret a la informació que tot Regidor té i necessita per complir amb plenes garanties amb la responsabilitat que se’ns va encomanar en les passades eleccions municipals.


Així, el Grup Municipal Socialista vol denunciar, i posar en coneixement a tota la societat torrenca, les darreres accions executades des de l’Alcaldia, com ara:· Prohibir l’accés als funcionaris a tots els Regidors Sense Competències Delegades. Prohibeix, de fet, l’estudi d’informes, expedients, decrets etc., dificultant el coneixement, la informació i la preparació d’esmenes i propostes.
· Modificar el Reglament d’Ordenació Municipal (ROM), aprovat en el seu dia per la unanimitat del Consistori, desplaçant l’obligació de realitzar Plens Ordinaris cada dos mesos. En comptes de fer-ho cada mes com marca el Reglament. Es retalla, d’aquesta manera, als Regidors el dret a dirigir-se al plenari sense poder exercir la fiscalització del Govern, la realització de preguntes i precs, mocions, propostes i mantenir, en definitiva el diàleg que tot sistema democràtic preveu i esperona.
· Limitar, en el Ple Ordinari de cada dos mesos, la formulació de preguntes i la conseqüent rèplica a un sol torn de paraules, escapçant la possibilitat d’aclarir temes, propostes i ampliar la informació necessària per prendre decisions.
· Buidar de competències el Ple, passant a ser responsabilitat única de la Junta de Govern. El que significa apartar als Regidors Sense Competències Delegades i convertir-los en simples observadors, negant la seva participació directa en decisions amb un marcat interès general per la població.
· L’ incompliment d’acords del Ple guardats en el calaix de l’oblit fins i tot des de l’anterior mandat (retorn de competències al Secretari, Municipalització del pàrquing Filadors...)
· La “NO” resposta d’aproximadament unes 40 preguntes formulades per escrit pel Grup Municipal Socialista des del mes de Juny de enguany, incomplint els terminis marcats per la llei. Fet agreujat pel fet de que moltes d’elles encara no han estat rebudes per les Regidories competents, i aquelles que han estat respostes pels Regidors d’àrees encara no han estat traslladades al Grup Municipal, paralitzades a Alcaldia.
· Denunciem la política de contractació com una política de “favors” ampliant la nòmina amb càrrecs que perfectament podrien ser assumits per l’actual plantilla de l’Ajuntament, oblidant-se de completar l’actual en llocs a on és molt necessària com ara a la Brigada Municipal, mancada dels efectius per portar els treballs imprescindibles fet que perjudica ostensiblement al conjunt de Torredembarra.
· Així mateix denunciem la manca d’un programa d’actuació clar i transparent a on quedin establerts els objectius del Govern pels propers anys.

Per tot això el Grup Municipal Socialista posa en coneixement de tota la població la política obstruccionista portada pel Sr. Daniel Masagué i el seu Govern, de forma constant i obstinada, deixant en un no res els passos donats des de la Regidoria de Relacions Institucionals i l’esforç realitzat des de la mateixa per aconseguir la col·laboració dels partits que no formen l’actual grup de Govern per abastar una política de consens i acords en els grans temes de ciutat.

Tanmateix volem alertar a la població de la política de concentració de responsabilitats en un sol cap, l’Alcalde. A més de les Regidories d’Urbanisme i Obra Pública... s’han d’afegir les
competències delegades en matèria de Personal, Governació, Serveis, i altres que pertanyen a altres Regidories. Per tant es cau en una concentració de poder que dificulta el coneixement i el control de cadascuna d’elles, ja que la dispersió (Regidor-Alcaldia-Regidor) no deixa de ser un entrebanc a l’hora de rebre informació.

El Grup Municipal Socialista vol reiterar una vegada més, la seva voluntat de ser corresponsables de la gestió municipal, disposats a col·laborar a favor d’amplis acords polítics que permetin sortir de l’actual situació de “desinformació” i “centralització de responsabilitats”, afavorint un marc de relacions entre els diferents partits amb el clar objectiu d’establir unes bases de treball que configurin la Torredembarra del futur.

Tanmateix el Grup Municipal Socialista demana obrir un diàleg sincer i transparent entre el Govern i la resta de forces polítiques que sigui capaç de generar un estat de confiança i de compromís seriós en el treball i els objectius encara per elaborar.


Torredembarra a 13 d’octubre 2011dimecres, 21 de setembre del 2011

Dijous, 22 de setembre, sessió ordinària del Ple de la Corporació.

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Registre General de Sortides Número: 2011/10607
Data: 20/09/2011
 
Notificació de convocatòria de sessió plenària
Poso en el seu coneixement que l’alcalde de la Corporació, pel seu Decret número 1929 dictat avui ha aprovat la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de la Corporació corresponent a aquest bimestre, a celebrar el proper dijous dia 22 de setembre de 2011, a les 20.00 hores en primera convocatòria, sessió que es desenvoluparà d’acord amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple corresponents a les següents sessions:
• sessió constitutiva, de data 11 de juny de 2011.
• sessió extraordinària, de data 21 de juny de 2011.
• sessió extraordinària, de data 21 de juliol de 2011.
• sessió extraordinària i urgent, de data 28 de juliol de 2011.
2. Assabentar els membres del Ple dels Decrets dictats per l’Alcaldia i les regidories delegades des de la darrera sessió plenària (números del 742 al 1928 de l’any 2011).
3. Expedient AG1/G108/11/02. Dictamen proposant la incoació d’expedient per a I’establiment d’un Reglament per a la concessió de llicències d’ús privatiu per a la utilització de la sala polivalent "Cal Maiam".
4. Expedient AG1/G122/11/07. Dictamen, en relació a la moció presentada pel grup municipal d’Esquerra-AM, proposant donar suport als expropiats per les obres de l’autovia A-27.
5. Expedient AG1/G122/11/08. Dictamen, en relació a la moció presentada pel grup municipal d’ABG, proposant donar suport al Correllengua 2011.
6. Expedient AG1/G122/11/09. Dictamen, en relació a la moció ‘presentada pel grup municipal, d’ABG "demanant l’ampliació d’espais públics perquè les entitats de Torredembarra puguin anunciar les seves activitats.
7. Expedient AG1/G122/11/1\0. Dictamen, en relació a la moció presentada pel grup municipal d’ABG, demanant un projecte, i execució, de millora de la plaça Mossèn
Joaquim Boronat. ‘"
8. Expedient AG6/01 02/1 0/01. Dictamen proposant l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Torredembarra, per l’ajust de la volumetria a edificar a I plaça’ Filadors a la zona qualificada com a 8.2ª, situada a la cara nord de la plaga, per a l’edificacio d’un equipament municipal,
9. Expedient AG6/01 b4/05/01. Dictamen proposant la verificació de la documentació presentada per Exinan Explotaciones Inmobiliarias, S.l. en relació al PEMU UAU3a
"Fonoll". 1
1O.Expedient AG28/G808/11/02. Dictamen proposant l’aprovació del conveni col·laboració entre l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Torredembarra, relatiu a la borsa de Mediació per al lloguer Social situada en aquestmunicipi, per al segon semestre de l’any 2011.
11. Qüestions sobrevingudes.
12. Precs i preguntes.
La qual cosa li notifico en compliment del que disposa el Reglament Orqànic Municipal.
Cas de no poder assistir a la sessió, haurà de posar aquesta circumstancia en coneixement de l’alcaldia, d’acord amb el que disposa l’article 16 del Reglament Orgànic Municipal. Des de la data de la convocatòria, teniu a la vostra disposició a la Secretaria de la Corporació la documentació relativa als assumptes inclosos a l’ordre del dia, de conformitat amb el que disposa el Reglament Orgànic Municipal. Cal que signi el full de rebut que acompanya a aquesta notificació per a la deguda constància de la seva recepció.
Torredembarra, 19 de setembre de 2011
 
El secretari,

dilluns, 25 de juliol del 2011

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL PLÉ EXTRAORDINARI DEL DIA 21 DE JULIOL REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE L’ART. 28 DEL REG. ORG. MUNICIPAL


Bona tarda a tothom, voldríem explicar avanç de donar a conèixer la nostra posició, que el PSC ha fet un esforç important, ja que tal i com vam dir en el seu dia, el nostre partit vol ser corresponsable de la gestió municipal, per arribar a un acord amb el Govern per tal d’aprovar un punt del tot conflictiu i què, amb tota seguretat marcarà la forma i el “tempus” polític al llarg de l’actual mandat.


Dir també que el Sr. Alcalde, ha estat receptiu amb l’intent d’aconseguir l’acord i per tant reconeixem la seva disponibilitat.

Però ens ha separat un fet insalvable: la periodicitat en el temps a l’hora de celebrar els Plens Ordinaris, que és el fet tema que avui ens ocupa en aquest punt.


Ho diem amb la transparència exigible a un polític i a un partit seriós, nosaltres havíem fins i tot a considerar poder acceptar períodes bimestrals en els Plens Ordinaris durant un temps limitat (30 de novembre), temps suficient per tal que una comissió on estiguin representats tots els grups municipals, estudies i si calgués modifiqués aquells punts del ROM que NO garantissin una millora en el funcionament i fossin un obstacle per agilitzar el desenvolupament de les diferents tasques en els òrgans de representació municipal.

Però l’acord no ha estat possible i no hem pogut acceptar la periodicitat proposta pel Govern, ja que si durant el temps de treball de la Comissió els Plens es celebressin cada dos mesos, abans d’aprovar les possibles modificacions del Reglament, incompliríem el mateix Reglament que estableix els Plens Ordinaris de caràcter mensual i per tant no seguiríem el procediment marcat.

A partir d’aquí, el PSC, no ja com oposició sinó com a corresponsables de la gestió municipal, proposem al Ple sigui retirada la proposta que avui ens arriba per part del Govern, per tal de modificar l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, i sigui creada una comissió oberta a tots els Regidors de l’Ajuntament per iniciar l’estudi i, s’escau la modificació d’aquells punts que no garantissin una millora substancial en el funcionament i agilització del desenvolupament de les diferents tasques en els orgues de representació municipals. Tanmateix el Ple celebrarà una sessió ordinària d’acord marca el ROM .


No de no ser així, el PSC votarà en contra de l’actual proposta.

diumenge, 3 de juliol del 2011

El Partit dels Socialistes de Catalunya vol manifestar el seu malestar ...

... davant de les primeres actuacions de la nova majoria al plenari de Torredembarra.

El proppassat vint-i-un de juny es va celebrar una sessió plenària, dins dels diferents punts es presentava la cancel·lació del contracte de la neteja viària a l’empresa Cosbapsa, es proposava garantir aquest servei amb l’ampliació del contracte d’una altre empresa que fa servei de recollida de residus a la Vila.

El primer fet a destacar és que no és un contracte que preveu aquest tipus d’ampliació. El tràmit inclou un informe del Sr. Secretari Municipal esmentant aquest fet. Quan va ser preguntat en el ple per aprofundir aquest informe, va ser reprès i obligat a callar pel Sr. Alcalde.

El Grup municipal socialista va proposa la contracció directe de persones en atur a Torredembarra i el lloguer de la maquinària pertinent per a suplir el servei mentre es convocava de forma legal un concurs. Lloguer al que també a recorregut l’empresa beneficiada.

L’import mensual del servei permet aquest pont per atendre a la legalitat i oferir una contractació temporal a veïns i veïnes que ho necessitin.

Contra una mida legal i social, el silenci.

En el punt referent a les competències delegades als diferents regidors, cal dir que tenien un denominador en comú, el més executiu restava en poder de l’alcalde.

També es va aprovar les remuneracions per a exercir dedicació plena per a tres regidors i mig. Preguntats sobre quines àrees gaudirien d’aquesta major atenció i de l’argumentació, novament com a resposta el silenci.

Un dels punt que es va treure de l’ordre del dia no és menys inquietant. Celebrar els plens ordinaris cada dos mesos. En l’actual situació i en el buidatge d’atribucions de l’orgue màxim de representació com és el ple, debatre el millor per a Torredembarra cada seixanta dies, és com voler fer callar a quasi la meitat dels regidors electes.

Els regidors que formen part del plenari, però no compten amb competències delegades no ens resignarem a no poder treballar.

Un govern fort que confon potencia amb energia, pot esdevenir el més feble. Imposar mides reaccionaries pel fet de tenir la meitat més un, no és el que Torredembarra necessita i la societat està demandant.

Grup Municipal Socialista
Torredembarra

dimecres, 8 de juny del 2011

Comunicat de Premsa - Sentència Concurs Aigua i Clavegueram


El Partit dels Socialistes de Catalunya de Torredembarra,


Valoren que la sentencia 377/2011 que resolt el recurs d’apel·lació 312/2010 interposat per SOREA Sociedad regional de Abastecimiento de Aguas. S.A. obre una nova etapa a Torredembarra.

Tot i que la sentencia esmenta en diferents argumentacions que no ha rebut respostes en contra d’algunes impugnacions i, que per això resolt a favor de l’empresa que fa l’al·legació i que això ens fa pensar que no hi ha hagut una actitud fefaent de defensa de la posició municipal respecte a un concurs celebrat en el seu si, celebrem la resolució d’aquest conflicte.

Per altre banda, les valoracions emeses per l’Alcalde en funcions, Sr. Daniel Massagué, son superficials i en algun moment tendencioses.

Davant del “fallo” emès el mes de juny de l’any 2009 pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, l’Ajuntament havia d’haver signat el contracte de servei amb l’empresa guanyadora, ja que en el cas de que posteriors sentencies donessin la raó a una segona, com així ha passat, les quantitats invertides haguessin estat satisfetes per la definitiva empresa guanyadora, sense la merma econòmica que ha patit l’ajuntament pels prop de cinc anys de mantenir un contracte de serveis del tot desfavorable.

Per tan l’afirmació de que no estem en “bancarrota” pel fet de no haver signat la concessió sense un aval no és real i obeeix a un tarannà de dilatació de la situació anterior.
No podem acceptar la culpabilització implícita pel fet d’assenyalar un funcionari com a responsable màxim del Plec de Condicions. Una eina que no ha estat qüestionada per la sentencia i en la que participaven diferents tècnics amb diferents especialitats. I que recordem un cop més, la sentencia rectifica per absència d’arguments en contra més que per detectar esmenes a arreglar.

També volem manifestar-nos davant de la preocupació de que l’Alcalde en funcions, Sr. Daniel Massagué ens parli d’una auditoria, sense especificar com i sobre el què en concret, i li afegeix una consulta d’experts per saber com cal iniciar-ho.

Quasi cinc anys han permès fer quelcom més que esperar una resolució.

Els socialistes quedarem satisfets quan es demostri que les diferents dilacions no evidenciïn que les preferències sempre han estat perllongar en el temps un contracte d’arrendament de serveis gens favorable al municipi.


C/Major,13 pb. 43830 Torredembarra Tel. 977 64 06 56Email: psc-agrup.torre@telefonica.net

dimarts, 7 de juny del 2011

Nova Carta del Primer Secretari

Amics i amigues,

El Govern de Convergència i el d’Unió està obsessionat en destruir la tasca dels Governs d’esquerres anteriors. La demolició, per tal que sigui efectiva, ha de ser personal, política i legislativa. Volen una idea única de país i els fa nosa qualsevol presència que recordi o simbolitzi les etapes anteriors.

Aquest procés passa, per exemple, per oblidar i menystenir l’Estatut i el seu potencial d’autogovern. Ens trobem en una situació paradoxal i preocupant: el Govern de Catalunya en lloc de defensar les lleis, les oblida, o bé, intenta destruir-les, sense justificació, com és el cas de la Llei de Barris, en el marc d’una contrareforma social com la que suposa l’anomenada Llei Òmnibus.

L’ofensiva neolliberal i destructora de l’arquitectura social de Catalunya ha començat. La crisi és una coartada, no la raó ni, òbviament, la causa per a desmantellar serveis i programes socials que fan, precisament, el dic de contenció més important contra la duresa de les condicions socials i econòmiques que la crisi provoca en una part molt important de la nostra ciutadania.

La precipitació i la urgència del tràmit parlamentari de la llei Òmnibus és un altre símptoma de preocupació. Aquesta ofensiva política, per tal d’avançar amb la mínima oposició i resistència, necessita un Parlament emmanillat i desbordat. La duresa de les mesures, la precipitació en la tramitació, l’acumulació de temes tan diversos, la derogació de garanties i la desorganització administrativa que poden suposar reclamarien un tràmit parlamentari més ordenat i amb més temps per estudiar i analitzar les conseqüències de cada mesura. Però CiU no vol. Té pressa perquè té por que es pugui veure que darrera de les declaracions de simplificació administrativa i de lluitar contra la crisi el que s’amaga és una autèntica involució política.

El Govern de Convergència i el d’Unió diu que vol simplificar, però d’aquesta manera generaran un caos administratiu i un espai jurídic desregulat que només afavorirà els més forts i la seva impunitat. Dit això, estem oberts a negociar i donar suports a aquells temes –que són molts pocs, al text- que realment milloren i simplifiquen l’administració.

Aquest procés coincidirà amb la tramitació dels Pressupostos. Els nostres arguments per votar no, han estat molt ben explicats per Miquel Iceta abans d’ahir en el seu diari i pels nostres portaveus al Parlament. No m’estendré. Però si vull alertar-vos que la poderosa màquina publicitària i mediàtica del Govern ja ha posat en marxa el ritual de frases fetes: La culpa dels nostres mals sempre és de Madrid (i de la complicitat traïdora dels socialistes catalans) i el Govern català mai té la culpa de res i ningú més que CiU pot i sap defensar Catalunya.

La prepotència, i la fal•làcia, de les seves afirmacions no evita que quallin entre bona part de l’opinió pública i publicada. Però cada cop més catalans i catalanes saben i s’adonen que al darrera d’aquesta música el que hi ha és una lletra ben diferent: la de les contrareformes més dures que mai s’han fet contra l’estat del benestar. Però no estarem de braços creuats, amb la boca tapada i mirant al costat. Plantarem cara perquè creiem que és el millor per a Catalunya i la seva gent. I també per conviccions.

Per altra banda els socialistes catalans abordarem, aquests dies, l’inici del període congressual. Ahir a la Comissió Executiva del PSC es va presentar la ponència marc i en un període de quinze dies el nostre Consell Nacional, l’òrgan estatutari competent, fixarà el calendari i l’itinerari de debats del nostre congrés. Crec que, com ja he dit en d’altres ocasions, és un moment decisiu en la història del PSC. No es tracta de rellevar, només, una direcció, sino de decidir l’orientació, el camí, que el PSC ha de seguir en els propers anys per recuperar la centralitat de la política catalana, per continuar fent de la política un servei públic compromès amb Catalunya i els nostres ideals de llibertat, justícia social i solidaritat.

José Montilla
Primer Secretari

dilluns, 30 de maig del 2011

Carta del Primer Secretari

Amics i amigues,


Ha passat ja una setmana des de les eleccions del 22M. Vull felicitar els nostres alcaldes i regidors que han revalidat o ampliat els resultats de l'any 2007. També encoratjar a tots els companys i companyes que han tingut resultats més adversos.


Els ciutadans han parlat i ara ens toca escoltar i respondre. I reaccionar. Des de l'oposició també es pot fer una gran servei a la ciutadania. I, recordeu, les properes eleccions es comencen a guanyar o perdre des del primer dia. Les nostres candidatures i les nostres propostes han rebut el suport de més de 700.000 catalans i catalanes. Representem a milers i milers de vots d'esquerres i progressistes.


I tenim una gran responsabilitat de govern a centenars de pobles i ciutats de Catalunya. Aquests votants esperen de nosaltres propostes, respostes, lideratges i, també, actituds. Noves actituds. Després de les eleccions del 22M enfilem un tram decisiu de cara a la celebració del nostre Congrés de la tardor.


Hem de concentrar la nostra dedicació política a fer el Congrés que necessitem. Un Congrés de canvi, de renovació, de transformació. No podem desaprofitar aquesta oportunitat per acarar aquest procés amb l'energia i la profunditat que ens cal. La societat i els nostres votants n'esperen molt i no podem decebre'ls.Ara será el moment de les propostes i del debat a fons. Sense apriorismes i sense limitacions.


Tots els moviments són legítims i enriquidors. Tothom ha de donar un pas endavant. El Congrés és responsabilitat de tothom. Del primer al darrer militant i simpatitzant. De baix a dalt, sí; però, també, de fora endins.


Ens cal obrir-nos, escoltar i entendre els canvis polítics i socials que Catalunya ha experimentat en els darrers temps. Com a Primer Secretari afavoriré que el debat sincer i constructiu sigui el senyal d'identitat del nostre projecte polític. Treballaré per la unitat i el consens, tant com sigui possible, però encoratjaré a fer els canvis i transformacions que ens calen en aquests moments. En els propers mesos, entrarem també en un procés electoral a Espanya.


Ens queden 10 mesos per fer molta feina: dins del Govern i dins del partit. No tinc dubtes respecte a que les decisions que ha impulsat el Comitè Federal del PSOE de dissabte passat són les adequades per garantir l'energia i la vitalitat política que ens cal per fer front aquests reptes. A Catalunya no li és igual un govern del PP que un govern socialista.


Això només l'interessa a CiU i a la dreta. No ens confonguem. Els socialistes catalans ens haurem d'implicar a fons en aquest procés. És vital per a Catalunya i és clau pel PSC.Aquesta setmana entrant serà important, també, en el Parlament de Catalunya.


El Govern aprovarà, previsiblement, els pressupostos que presentarà a la Cambra. Ha esperat, calculadament, a donar a conèixer els números després de les eleccions. El Govern de Convergència i d'Unió ha especulat amb el resultat i amb els costos electorals de determinades decisions. No és acceptable el retard i l'ambigüitat amb la qual s'han mogut fins ara, al temps que anaven consolidant retallades de drets i serveis als més necessitats i d'impostos als qui més tenen.


Estudiarem i analitzarem la seva proposta. Però la manera en que han gestionat les seves relacions parlamentàries apunten a que volen adhesions, no col.laboracions corresponsables. Nosaltres hem ofert la mà al Govern, però aquest només demana que aplaudim, callem i acceptem. Si la situació és greu, com ho és, cal ajuda, no claca.


I el Govern no ha fet els deures, obsessionat en la seva ofensiva polìtica contra el que representem i a la recerca de la coartades polítiques i mediàtiques que els permetín retallar serveis i que la culpa sigui, com sempre, d'altres.


Amics i amigues, Hi ha una cita que he utilitzat en altres ocasions i que expressa els meus sentiments, ara i avui. És una frase de Willy Brandt extreta de les seves memòries que defineix molt bé com era el seu coratge: "No són les dificultats, sinó la resignació, allò que ens pot vèncer".


Amics i amigues,Doncs això. Més que mai, coratge i encert.


Bona setmana.


José Montilla

Primer Secretari

dijous, 19 de maig del 2011

La Junta Electoral prohibeix un ple convocat per avui a Torredembarra

La Junta Electoral prohibeix un ple convocat per avui a Torredembarra
EFE

Torredembarra (Tarragona)


La Junta Electoral de zona del Vendrell ha prohibit el ple municipal convocat per avui per l'ajuntament de Torredembarra, així com una trobada organitzada pel consistori per explicar als veïns unes obres a la localitat.
L'ajuntament de Torredembarra va convocar el passat 16 de maig per a les 14.30 hores d'avui un ple ordinari i el seu alcalde, Daniel Massagué, havia fet una consulta a la Junta Electoral de zona per saber si podia incloure un punt en l'ordre del dia, el setè, sobre "precs i preguntes".
Sobre això, la Junta Electoral del Vendrell ha resolt avui que segons la llei "queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat, directament o indirectament, pels poders públics que contingui lusions a les realitzacions o als èxits obtinguts".
Segons la Junta, "no es pot permetre la celebració del ple" en plena campanya electoral perquè una vegada analitzat l'ordre del dia, "més enllà del punt setè, s'aprecia que aquesta ple té per objecte l'aprovació" d'una sèrie de dictàmens relatius a determinats actes del consistori com "el canvi d'empresa de gestió del servei públic de neteja, o la liquidació d'unes obres previstes" en el projecte de remodelació d'una plaça i un carrer de la localitat.
D'altra banda, i després d'una denúncia d'ERC i Partit Fem la Torre, que veien electoralisme a l'acte, la Junta Electoral del Vendrell ha prohibit la convocatòria de l'ajuntament, en un butlletí municipal, on es convidava als veïns del poble per explicar-los les obres de reparació del carrer Antoni Roig i Plaça de la Font.
Per a la Junta, si aquests butlletins estan finançats "directament o indirectament" per una corporació local, llavors "s'ha de suspendre la seva realització i distribució".

divendres, 6 de maig del 2011

dimarts, 3 de maig del 2011

Dimecres a dos quarts de sis... Presentació del Programa als mitjans


Roda de Premsa 17.30 hores Sala de Comissions. Ajuntament de Torredembarra


divendres, 29 d’abril del 2011

Festa del Barri de Sant Jordi


Aquesta nit us esperem a tots al Sopar-Ball!!


dijous, 21 d’abril del 2011

Sant Jordi, a la plaça de les monges

Data: 23 d’abril
Hora: 10 del matí fins a les 8 de la tarda.
Lloc: Plaça Mossèn Joaquim Boronat
( de les monges)
“Haima” i repartiment de documentació i Rom cremat

dimecres, 20 d’abril del 2011

El Candidat i la candidatura


PARTIT DELS SOCIALlSTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM)

1. Sr. Enrique Grangel LLop
2. Sr. Jordi Solé Flores
3. Sra. Olga González Martín
4. Sra. M.Susana Navarro Sánchez
5. Sr. Joaquim Cañellas Gay
6. Sra. Maria Felicia Moreno Zamora
7. Sra. Isabel Pérez Soriano
8. Sr. Ginés Rodriguez Merino
9. Sra. Sílvia Ros Alarcón
10. Sr. Jordi Seda Pous
11. Sra. Rosario Arando Vargas
12. Sr. Valeriano Pino Lara
13. Sra. Adelina Guell Cucurella
14. Sra. Sandra Lorena Gil Florez
15. Sr. Luis Usero Mora
16. Sra. Isabel Ajuria Doval
17. Sr. Luis Matias Redondo Saiz
Suplents:1. Sr. Juan Manuel Gil Serrano
2. Sra. Judith Durán Bosch


dimecres, 6 d’abril del 2011

Presentació de candidatura i algunes idees més,,,


Ara tenim per endavant un dels reptes mes fascinants que pugui tenir un partit polític: les eleccions.

Encara son més fascinants quant se celebren al poble a on un viu i treballa. Fascinants i engrescadores perquè suposa explicar i debatre, contactar amb la realitat, parar l’orella i saber escoltar els problemes reals de la nostra gent per ser capaços d’envoltar-los de solucions i comprometre’ns a no deixar mai en un sac foradat allò que els preocupa i volen.

I el que volen és un govern capaç d’aglutinar voluntats, que sàpiga obrir la institució municipal a les persones, que sigui sensible amb les entitats, respectuosa amb la diferència, que sàpiga integrar, que s’oblidi de les lluites personals i posi sempre al davant de tot la col·lectivitat i els interessos generals.


Digueu en veu alta, de què han servit les polítiques traïdores, les complicitats per derrotar a un i altre personatge. De que ens ha servit als torrencs la veneració i el servilisme cap a una persona i a una sola idea?. En que hem avançat amb els recels i les traïcions?. Cal entendre els rivals com enemics?. En que ens han ajudat les persones que claudiquen davant d’un bloc o per una aliança que asseguri el seu seient a la sala de plens?.

Cal dir ben fort que no ha servit de res.


Només per deteriorar la política, per estendre la idea que som perversos, que els polítics només ens movem per interès personal, que neguem la col·lectivitat i, el que és pitjor, que tots som uns corruptes.

I nosaltres sabem que això no és més que la dialèctica de la dreta, aquesta dreta que usurpa la voluntat popular, que es mou per favoritismes, que volen entitats al seu servei, els qui veuen l’administració com un pas mes per aconseguir poder en lo econòmic i en lo polític. La dreta de sempre que sap que les persones senzilles, la gent del carrer, amb aquests arguments, s’allunya de la política i de participar en el seu futur.


Com deia en Joan Manuel Serrat: “Ens hem de desempallegar dels costums que mantenim i no ens agraden, ... de les vergonyes amagades que ni mengen ni deixen menjar”.

I ningú com el PSC, per liderar un procés capaç de tornar la dignitat a la política torrenca. Cal analitzar molt bé allò que volem i iniciar un procés que ens porti a concretar actuacions i velocitats: La base de la discussió i d’un acord amb la resta de forces polítiques democràtiques i de progrés de la població.

Només amb un programa elaborat, precís i realista podem oferir a les demés forces polítiques una base de treball que ens serveixi per formalitzar i enfortir un programa de govern que consolidi les polítiques progressistes a l’Ajuntament.


Nosaltres tenim un gran objectiu: Una majoria de progrés a Torredembarra.

La força d’uns objectius clars i un programa coherent. I caldrà enriquir-los entre tots –militants, simpatitzants i veïns-. Un plantejament que xoca frontalment amb la estratègia de l’engany i la submissió que el partit que ocupa amb dificultats l’alcaldia ostenta i exporta.


Fa pocs dies vàrem tenir l’oportunitat d’assistir a la presentació del cap de llista del PSC a El Vendrell, Martí Carnicer. Una frase ens va cridar molt l’atenció: “Els problemes no son més que una oportunitat pel futur”.

I quanta raó té en Martí. El PSC de Torredembarra té ara la oportunitat d’estar al capdavant de les reformes administratives i polítiques que necessitem a crits a l’Ajuntament.


El PSC pot aglutinar voluntats i desenvolupant les idees, aspirar a realitzar un canvi profund i sincer de la política que fins ara ha prevalgut al nostre municipi. Sense la nostra participació activa i generosa mai avançarà la política de progrés entesa com eina al servei de les classes menys afavorides.

Ens cal dons iniciar un treball seriós, a on el projecte de futur sigui acceptat i liderat per tots nosaltres, amb la confiança que tenim davant nostre l’oportunitat de canviar moltes coses. Som capaços de convertir en realitat les reformes administratives i polítiques, però també de posar ordre en un poble desmuntat, amb grans desigualtats de tracte entre barris i col·lectius.


Tenim l’oportunitat i l’obligació de posar damunt la taula accions que ens permetin obrir nous processos de participació. Cal canviar el tarannà dels qui estant al front de les polítiques socials.

Cal canviar les relacions amb les entitats i enfortir el sentiment de col·lectivitat com a torrencs i torrenques.


Caldrà treballar amb serenitat i amb fermesa. Som hereus de les polítiques socialistes que han portat a pobles i a ciutats al capdavant de la modernitat urbanística, social i política.

Per això ens fascinen les eleccions. Per saber el que penseu i comprometre’ns a treballar i a lluitar per no decebre a ningú.

dissabte, 12 de març del 2011

divendres, 4 de març del 2011

dijous, 24 de febrer del 2011

Un PSC amb perfil propi

Aquest document és el producte de les reflexions de diferents companys i companyes del Partit de la Federació de Tarragona i de la de les Terres de l'Ebre, i que ha tingut com a primers redactors i signants els companys Xavier Sabaté i Francesc Vallès. És un document que intenta ser sintesi de les diferents postures que aquests dies s'escolten al PSC i per tant un document de consens. S'ha publicat a la Vanguardia.

http://file01.lavanguardia.es/2011/02/12/54114005231-url.docEl PSC ha d’adoptar canvis profunds en el contingut de les seves propostes i en les formes de fer política. Durant els anys que hem governat Catalunya, hem transformat el país, l’hem millorat des de tots els punts de vista, l’hem modernitzat i l’hem cohesionat socialment i territorial. Deixem sense cap mena de dubte, un país millor del que vàrem rebre.

Però amb la mera gestió de govern no n’hi ha prou. Això vol dir que haurem d’esforçar-nos per tornar a construir un perfil propi. Un perfil que ha quedat desdibuixat pels efectes de la crisi econòmica mundial que ens ha fet adoptar mesures de difícil comprensió i perquè, a Catalunya, hem estat incapaços de superar el marc de discussió política que ens ha delimitat la dreta nacionalista, basat en l'exaltació dels símbols nacionals i els trets identitaris i en l’apel·lació permanent al greuge en les relacions Catalunya-Espanya.

La situació actual és greu. Els poders financers han pres la iniciativa en funció només dels seus interessos més immediats, i tant ells com la dreta política, mediàtica i ideològica proclamen la difuminació de la resta de les ideologies i de la política. Això comportaria una societat sense pluralisme ni alternatives, menys lliure i menys justa. Però els ciutadans, a través del teixit associatiu cívic i especialment socioeconòmic i els governs han de recuperar el control de la situació. Perquè la resta de poders – financers, mediàtics o ideològics– no poden continuar desbocats; han de subjectar-se al bé comú per damunt del seu propi.

Ens cal, doncs, un projecte renovat; amb idees i valors que permetin recuperar un perfil nítid de progrés, que té en compte que les càrregues es repartiran equitativament i que, aquells que més puguin, hauran d’ajudar més; que persegueix l’obertura dels catalans al món i que considera l’educació, l’atenció a la salut i a la dependència, el medi ambient i la investigació com a signes distintius del nostre poble.

Aquest és el catalanisme que més sentit té per nosaltres, el centrat en i per a les persones que viuen i viuran a Catalunya. Però, naturalment, també ens han preocupat sempre els problemes de Catalunya com a nació. El PSC ha contribuït en primera línia a la construcció de la nostra identitat nacional, a la recuperació de la Generalitat, a l’afirmació i ampliació de la nostra voluntat d’autogovern i, alhora també, a la cohesió social evitant fractures perilloses. Avui la nostra aportació és més necessària: les llibertats individuals i col·lectives i la igualtat d’oportunitats han esdevingut molt fràgils i, sense cohesió social, la pròpia existència de Catalunya se’n veuria ressentida.

Precisament per aquesta necessitat de preservar la unitat civil dels catalans i perquè, en un món globalitzat, cal establir mecanismes de cooperació en tots els àmbits, apostem decididament pel federalisme en una Espanya diversa i plural, que ha d’acceptar sense reserves i sense complexos la personalitat pròpia de Catalunya expressada en el nostre Estatut. Som i serem on es puguin resoldre els problemes del nostre país: a Espanya, a Europa i en qualsevol racó del planeta on calgui, per raons econòmiques, socials o ambientals. Per als catalans i per a les persones a qui puguem ajudar, siguin on siguin, perquè també volem que ens ajudin quan ho necessitem.

El món canvia a cada moment i hem de ser capaços d’adaptar-nos a les noves realitats. Som una opció garantista de l’Estat del benestar conquerit amb molt d’esforç per milions de treballadors, però també reconeixem que no tot es pot resoldre des dels poders públics. Caldrà apel·lar a l’esforç individual i col·lectiu, amb noves formes d’organització, participació i assumpció d’obligacions.

Finalment, també haurem d’ampliar les nostres propostes cap a noves sensibilitats i demandes socials que, per un excés de responsabilitats de govern, no hem atés suficientment, com la igualtat de drets i deures, especialment la de gènere, el canvi climàtic, el model energètic, el consum, el voluntariat, l’oci, o les noves tecnologies.

Aquest nou perfil del PSC, el definim federalista, europeista, d’esquerres i catalanista. Exigirà primer concretar-lo i renovar mètodes per fer-lo més obert, més permeable a la societat, més proper, més modern i més adaptat a les exigències i les necessitats dels ciutadans. I només després podrem decidir quins en seran els seus lideratges. Agregant molta gent, amb noves responsabilitats, però sense prescindir de ningú. I caldrà treballar molt: la política és una de les activitats més nobles i exigents perquè decideix sobre la vida dels ciutadans que demanen, amb raó, una dedicació com la que correspon a la importància de la tasca.

Des d’aquestes posicions els socialistes del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre ens plantegem la nostra participació al proper Congrés del PSC. Amb un projecte global i integrador per al conjunt de Catalunya i els catalans. Amb la voluntat de definir un projecte renovat, engrescador i il·lusionant, i també de prestar les millors persones de què disposem per dirigir el PSC, un instrument que, en un món on hem esdevingut més dependents i fràgils, ha de tornar a ser de transformació i de canvi per donar satisfacció a les necessitats de realització personal i col·lectiva.

I ho farem defensant tots els avenços socials i nacionals què hem aconseguit durant tots aquests anys, amb coratge renovat per construir un futur millor.

dissabte, 29 de gener del 2011

Carta del Primer Secretaride José Montilla

Benvolguts amics i amigues,Reprenc aquesta comunicació directa amb tots vosaltres. A partir d’ara us escriuré amb més freqüència i periodicitat, en la meva condició i responsabilitat de Primer Secretari. El darrer cop que us vaig escriure faltaven poques hores per a la cita amb les urnes. Llavors, us alertava i encoratjava sobre el tsunami conservador que recorre tota Europa: el tsunami de la dreta. El tsunami que vol retallar drets, prestacions i que vol una sortida neoliberal de la crisi.Us deia que calia aixecar un espigó alt i fort. Un mur que aguantés l’envestida de les onades. Ni marxa enrere en polítiques socials, ni en la defensa de l’Estatut que vàrem votar. Doncs bé, ni l’alçada del mur ni la seva amplada van ser suficients. Però aquest mur democràtic no està ensorrat. No us deixeu confondre, ni permetem que l’autocrítica ens paralitzi. Ara cal reforçar els fonaments, repensar la seva estructura i fer-los més forts, més amples, més alts, més útils als ciutadans i ciutadanes, amb noves energies, idees i persones. En aquest combat no sobra ningú, però ens calen nous lideratges, més que mai, per construir l’alternativa al pensament nacionalista i conservador a Catalunya i a Espanya.És temps de renovació i actualització, no de renúncies. El combat pels drets nacionals i socials no s’atura i ens ha de trobar preparats i disposats. L’ofensiva neocentralista i conservadora que també vol qüestionar l’estat de les autonomies, alimenta als que volen fer una nova estrebada al diàleg i la cooperació amb la resta dels pobles d’Espanya. Fins i tot, i de manera sobtada i sorprenent, assistim a notables posicionaments públics que ens volen situar en la cruïlla de la independència o la resignació al temps que ens diuen que aquests anys d’autogovern no han valgut la pena, o –en l’extrem contrari- són un excés que cal reconduir. Un cop més, els nacionalismes conservadors espanyol i català es retroalimenten i, alhora, s’utilitzen i s’ajuden. No ens deixem arrossegar per aquells que estirant de les puntes volen trencar l’espai central de convivència, pacte i col·laboració. Catalunya necessita defensar, desplegar i consolidar els seus instruments d’autogovern; no abandonar-los, ignorar-los o debilitar-los.Hem acordat, com bé sabeu, obrir un període de debat socialista que ha de ser intern però, sobretot, ha de ser de diàleg amb la societat i els sectors progressistes de Catalunya. La renovació interna només serà creïble i útil en la lluita pels nostres valors i ideals si millora la nostra comunicació, connexió i comprensió de la societat catalana. Tenim molta feina per davant.Mentre, i en paral·lel, hem d’afrontar les eleccions municipals amb intel·ligència i ambició. Els ciutadans i ciutadanes han de veure, clarament, en les nostres candidatures i propostes, tres senyals inequívocs. Primer: que hem començat ja el nostre procés de renovació amb noves idees i els millors i més experimentats candidats i candidates. Segon: que serem fidels als nostres ideals de justícia social i progrés oferint una proposta oberta i integradora des de la convicció socialista. Tercer: que la nació i el futur comencen a l’escala, el barri i les ciutats i viles de tota Catalunya. Que el futur del país és el mateix que el futur de les persones i que la lluita contra la crisi ha de ser la principal tasca política en els propers mesos.Us he parlat d’ideals i fidelitats. Potser alguns poden pensar que no són paraules de moda. I acusen, els que les reclamem i reivindiquem, dient que són una pràctica antiga, de velles jerarquies i models autoritaris. Hem comès errors, sí; i ens cal renovació i modernitzar-nos, sí...; però la coherència personal, la paraula donada o el compromís polític no poden estar en subhasta. La política, des d’una concepció progressista, no és un exercici de vanitat mal dissimulada, ambició personal o vedettisme sense escrúpols. Les conviccions no cotitzen en un món com l’actual. Però si tot s’hi val, si no hi ha límits, si tot és el mateix i no es pot exigir res la política deixarà de ser portadora d’uns valors i l’esperança democràtica per a la majoria dels nostres conciutadans. Potser sóc una mica clàssic en algunes coses, però crec, sincerament, que la modernitat no és això que alguns ens volen vendre, a més, alliçonant-nos.
Ara centrem-nos en les municipals i en el debat i en el procés de renovació socialista. Estic segur que tothom sabrà fer el pas que toca. Alguns fer un pas endavant, altres enrere o al costat. Però tots junts hem iniciat el camí, i junts som més forts. Estem dempeus i ni ens aturarem ni ens aturaran.


Ànims i bona feina.