dijous, 31 de maig del 2012

EL PSC I EL PACTE FISCAL (carta oberta del Primer Secretari Pere Navarro)

Benvolgut/a,

Aquesta tarda s’ha celebrat la cimera pel pacte fiscal convocada pel Govern de la Generalitat.

Aquesta cimera, que vaig demanar al president Mas durant la darrera reunió que vàrem mantenir, crec que ha quedat curta, tant pels temes a tractar com pel que fa als integrants de la mateixa. En aquest sentit, en un dia com avui, en que la prima de risc ha arribat als 540 punts, celebrar una cimera amb totes les forces polítiques i no incloure a l’ordre del dia cap punt que parli de possibles mesures de creixement econòmic, o que entre els assistents no es trobin les forces econòmiques i socials demostra una vegada més que el Govern no aprofita tots els instruments al seu abast per sortir de la crisi.

Tot i així, durant la cimera he volgut posar sobre la taula la clara voluntat del PSC de contribuir a l’acord, tant pel que fa al pacte social que necessita el país, com pel que fa a l’acord sobre el pacte fiscal.

Així, he tornat a proposar al conjunt de forces polítiques del país, recuperar l’impost de successions i crear un impost sobre les grans fortunes. Amb els recursos que s’aconsegueixin d’aquests impostos he demanat al Govern que acordi amb les forces polítiques tres plans de xoc immediats: un de lluita contra la pobresa creixent al nostre país, un altre dedicat a l’atur juvenil i finalment un de suport a les petites i mitjanes empreses.

Pel que fa al pacte fiscal, les posicions del conjunt de forces polítiques són prou conegudes, i considero que ha arribar el moment de posar fil a l’agulla. És per aquest motiu que he considerat que el PSC tenia l’obligació de fer una proposta que permetés que tothom s’hi sentís representat i que donés el màxim recolzament possible al Govern a l’hora de negociar amb el Govern d’Espanya.
He proposat al conjunt de forces del país subscriure un acord de bases –que podeu llegir a baix- que permeti un ampli acord a Catalunya i que doni una força indiscutible al Govern per poder negociar.

Crec que el PSC havia de fer un gest d’unitat i consens, i és per això que proposem aquestes bases per l’acord i que donarem suport a l’acord al que arribi el Govern de la Generalitat amb el Govern d’Espanya si aquest respecta els punts que podeu llegir a continuació.

Rep una cordial salutació,

Pere Navarro i Morera
Primer Secretari del PSC


BASES PER UN AMPLI ACORD PEL PACTE FISCAL

Les forces politiques sotasignants acorden instar el Govern a:

1. Negociar amb el Govern d’Espanya un model singular i bilateral de finançament basat en:

  I. El protagonisme de la Generalitat en la gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els tributs suportats a Catalunya.

  II. La màxima capacitat normativa de la Generalitat sobre tots els tributs en el marc de la normativa espanyola i europea.

  III. L’atribució a la Generalitat de tots els rendiments tributaris, llevat dels que corresponen a l’Administració Central per finançar els serveis que presta i fer efectius els mecanismes de solidaritat que s’acordin.

  IV. L’aportació catalana als mecanismes d’anivellament solidari en cap cas no podrà alterar la posició relativa de Catalunya en el rànquing de les Comunitats Autònomes després d’aplicar aquests mecanismes, respectant de forma escrupolosa el principi d’ordinalitat.

  V. L’equiparació progressiva de resultats en termes quantitatius de tots els sistemes de finançament vigents a l’Estat.

  VI. L’establiment dels adequats mecanismes de coordinació tributària per tal de lluitar contra el frau fiscal, assegurar la màxima eficiència i eficàcia del sistema i simplificar els tràmits de ciutadans i empreses.

2. Informar trimestralment als màxims responsables dels partits representats en el Parlament de Catalunya del progrés de la negociació.

3. Donar compte al Parlament de Catalunya, en el termini d’un any, dels resultats de la negociació per tal que aquest pugui prendre les decisions que siguin del cas.

diumenge, 27 de maig del 2012

dissabte, 5 de maig del 2012

COMUNICAT DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA LOCAL DEL PSC
Torredembarra 5 de maig de 2012

La Comissió Executiva de l’Agrupació Local del PSC vol donar a conèixer a la  població de Torredembarra el seu total i enèrgic rebuig a les formes i el fons utilitzat pel Govern Municipal (CiU, PP i GiT) per aprovar unes modificacions en les “tarifes” de l’aigua en el proppassat Ple del dia 30 d’abril.

Punts aquests que ja van ser retirats pel mateix Govern davant l’informe realitzat pel Secretari Municipal advertint de la possible il·legalitat. Per el PSC les modificacions dutes a terme pel Govern Municipal, amaguen una privatització del servei, deixant en mans de la Companyia tota la gestió de recaptació., altes, baixes i talls del subministra.

Volem deixar clar a la ciutadania que el Grup Municipal del PSC mai a votat en contra dels interessos de la població i que per tant NO va votar en contra de la reducció del 40 % en el preu final , descompte aquest que en realitat és inexistent ja que aquells veïns empadronats no tindran cap reducció amb les seves factures i per contrari aquells que tenen la seva segona residencia patiran un incrermernt del 40% en el preu final de la seva facturació per l’aigua. Estem també en contra de l’augment del consum mínim, que a passat de 12 m3 a 20 m3 mensuals.

El PSC de Torredembarra demana sigui “aturat” l’acord que van prendre en el Ple els partits del Govern i demana amb URGÉNCIA una reunió de partits polítics presents en el Consistori, per tal de redreçar la situació de inseguretat jurídica i la manca d’informació que patim els grups de l’oposició que representem el 49% de la ciutadania. En cas contrari el PSC es compromet davant la ciutadania a revisar tots aquells acords de modificació de la sentencia judicial d’adjudicació de l’aigua que està portant a terme el Govern de forma interessada i obscurantista, un cop tinguem la confiança de la majoria de la població, reservant-se el dret a acudir a les instàncies pertinents si així fos necessari.

Tanmateix volem denunciar la manca democràtica demostrada pel Govern (CiU, PP i GiT) amb el Sr. Masagué al front, ja que en el any transcorregut des de l’inici del nou mandat, ha estat incapaç d’arribar a cap acord amb l’oposició, malgrat els oferiments realitzats des del PSC per tal de realitzar un consens en aquells temes que repercuteixen a la totalitat de la ciutadania, portant a terme una política d’imposició que ofega i menysprea els drets a opcions polítiques que representen quasi el 50% de la població.