diumenge, 16 d’octubre del 2011

Condol per la mort d'en Celestí SalortEls socialistes de Torredembarra lamentem la mort d’en Celestí Salort i Gaspà, a l’edat de 68 anys, primer alcalde democràtic de Torredembarra.


Alcalde durant tres mandats, (1979-1991), va ser regidor fins l’any 2007. Fundador del GIT (Grup d’Independents de Torredembarra) va abastar l’única majoria absoluta a Torredembarra.

El nostre més sincer condol a familiars i amics en aquest moments.

Torredembarra, a 16 d’octubre de 2011.

dissabte, 15 d’octubre del 2011

COMUNICAT DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 13 d'octubre de 2011


El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a Torredembarra us vol fer arribar el nostre rotund rebuig a la política duta a terme per l’actual equip de Govern, amb el Sr. Daniel Masagué al front.Hi ha contínues retallades que afecten directament el dret a la informació que tot Regidor té i necessita per complir amb plenes garanties amb la responsabilitat que se’ns va encomanar en les passades eleccions municipals.


Així, el Grup Municipal Socialista vol denunciar, i posar en coneixement a tota la societat torrenca, les darreres accions executades des de l’Alcaldia, com ara:· Prohibir l’accés als funcionaris a tots els Regidors Sense Competències Delegades. Prohibeix, de fet, l’estudi d’informes, expedients, decrets etc., dificultant el coneixement, la informació i la preparació d’esmenes i propostes.
· Modificar el Reglament d’Ordenació Municipal (ROM), aprovat en el seu dia per la unanimitat del Consistori, desplaçant l’obligació de realitzar Plens Ordinaris cada dos mesos. En comptes de fer-ho cada mes com marca el Reglament. Es retalla, d’aquesta manera, als Regidors el dret a dirigir-se al plenari sense poder exercir la fiscalització del Govern, la realització de preguntes i precs, mocions, propostes i mantenir, en definitiva el diàleg que tot sistema democràtic preveu i esperona.
· Limitar, en el Ple Ordinari de cada dos mesos, la formulació de preguntes i la conseqüent rèplica a un sol torn de paraules, escapçant la possibilitat d’aclarir temes, propostes i ampliar la informació necessària per prendre decisions.
· Buidar de competències el Ple, passant a ser responsabilitat única de la Junta de Govern. El que significa apartar als Regidors Sense Competències Delegades i convertir-los en simples observadors, negant la seva participació directa en decisions amb un marcat interès general per la població.
· L’ incompliment d’acords del Ple guardats en el calaix de l’oblit fins i tot des de l’anterior mandat (retorn de competències al Secretari, Municipalització del pàrquing Filadors...)
· La “NO” resposta d’aproximadament unes 40 preguntes formulades per escrit pel Grup Municipal Socialista des del mes de Juny de enguany, incomplint els terminis marcats per la llei. Fet agreujat pel fet de que moltes d’elles encara no han estat rebudes per les Regidories competents, i aquelles que han estat respostes pels Regidors d’àrees encara no han estat traslladades al Grup Municipal, paralitzades a Alcaldia.
· Denunciem la política de contractació com una política de “favors” ampliant la nòmina amb càrrecs que perfectament podrien ser assumits per l’actual plantilla de l’Ajuntament, oblidant-se de completar l’actual en llocs a on és molt necessària com ara a la Brigada Municipal, mancada dels efectius per portar els treballs imprescindibles fet que perjudica ostensiblement al conjunt de Torredembarra.
· Així mateix denunciem la manca d’un programa d’actuació clar i transparent a on quedin establerts els objectius del Govern pels propers anys.

Per tot això el Grup Municipal Socialista posa en coneixement de tota la població la política obstruccionista portada pel Sr. Daniel Masagué i el seu Govern, de forma constant i obstinada, deixant en un no res els passos donats des de la Regidoria de Relacions Institucionals i l’esforç realitzat des de la mateixa per aconseguir la col·laboració dels partits que no formen l’actual grup de Govern per abastar una política de consens i acords en els grans temes de ciutat.

Tanmateix volem alertar a la població de la política de concentració de responsabilitats en un sol cap, l’Alcalde. A més de les Regidories d’Urbanisme i Obra Pública... s’han d’afegir les
competències delegades en matèria de Personal, Governació, Serveis, i altres que pertanyen a altres Regidories. Per tant es cau en una concentració de poder que dificulta el coneixement i el control de cadascuna d’elles, ja que la dispersió (Regidor-Alcaldia-Regidor) no deixa de ser un entrebanc a l’hora de rebre informació.

El Grup Municipal Socialista vol reiterar una vegada més, la seva voluntat de ser corresponsables de la gestió municipal, disposats a col·laborar a favor d’amplis acords polítics que permetin sortir de l’actual situació de “desinformació” i “centralització de responsabilitats”, afavorint un marc de relacions entre els diferents partits amb el clar objectiu d’establir unes bases de treball que configurin la Torredembarra del futur.

Tanmateix el Grup Municipal Socialista demana obrir un diàleg sincer i transparent entre el Govern i la resta de forces polítiques que sigui capaç de generar un estat de confiança i de compromís seriós en el treball i els objectius encara per elaborar.


Torredembarra a 13 d’octubre 2011