divendres, 15 de març del 2013

Moció del PSC de Torredembarra que no podrà debatre's en el proper Ple Ordinari  

Vots a favor: PSC, ERC i ABG (7)
Vots en contra: CIU, PP i GiT   (9)


  Moció per garantir del dret a l’habitatge

Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi; una crisi que ha comportat l’augment de l’atur i amb ell, milers de persones en una situació límit que els impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques com ara el pagament del seu habitatge habitual. Són moments excepcionals i com a tals s’han de trobar solucions immediates i efectives, solucions reals en definitiva als problemes que s’acudeix la ciutadania com és la situació que s’està produint a la nostra ciutat, a Catalunya i al conjunt d’Espanya al voltant dels processos de desnonaments de famílies dels seus habitatges habituals.

Cal reaccionar de forma contundent i immediata garantint que les conseqüències de la crisi no recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari: les famílies. Són indispensables polítiques que atorguin garanties reals als afectats per una situació d’insolvència de forma immediata i en el futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar i cap llar sense família. Les mesures adoptades fins avui  han estat insuficients per resoldre i/o pal·liar la situació dels deutors hipotecaris per la parcialitat i timidesa de les mesures aplicades fins avui..

Han estat, novament, les administracions locals treballant coordinadament amb les entitats socials i plataformes per l’habitatge i de defensa d’afectats les que estan donant resposta com poden sense competències ni recursos a les situacions viscudes per les famílies en aquests processos.

Els ajuntaments, com institucions més properes a la ciutadania i coneixedores de primera mà dels seus problemes, no es poden quedar de braços creuats. Els poders públics han de posar en marxa un  pla integral que doni respostes als problemes presents i futurs del sobre endeutament hipotecari. No ens podem centrar únicament en la dació en pagament –que allibera el deutor de la càrrega financera però no soluciona la pèrdua de l’habitatge- sinó que també és necessari regular el sobre endeutament com a factor social de risc i exclusió, i garantir el dret a l’habitatge.

En un estat social i democràtic de dret és inadmissible que totes les conseqüències d ela crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte, mentre que les entitats financeres, en bona mesura responsables de la crisi, rebin ajudes milionàries de diner públic sense assumir cap responsabilitat, alhora que continuen generant importants beneficis anuals.

Malgrat tractar-se d’una normativa de competència estatal, els seus dramàtics efectes es concreten bàsicament a l’àmbit municipal, atès que és als ajuntaments on s’adrecen majoritàriament les persones afectades en busca d’ajuda. Els ajuntaments en resulten doblement perjudicats: per una banda es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans i ciutadanes i, per l’altra, reben totes les peticions d’ajuda de les famílies empobrides en un context de plena crisi, quan els recursos són encara més escassos.

Atesa la greu situació i la insuficiència del Reial Decret del Govern aprovat el 15 de novembre ja que exclou milers de famílies que seguiran patint igual que actualment una situació absolutament dramàtica.  Atesa la darrera proposta anunciada pel Govern de l’Estat de concedir el permís de residència a persones  immigrants que comprin un pis per sobre de 160.000€.Proposem que el Ple de l’Ajuntament de Torredembarra acordi:


-          Reconèixer la tasca realitzada pels Ajuntaments i les plataformes ciutadanes en la conscienciació social pel fenomen de la crisi hipotecària i per les accions pal·liatives que han fet i estan fent a dia d’avui.

-          Instar el Govern de l’Estat a reformar en profunditat la Llei Hipotecària tenint com a principal objectiu que cap família hagi d’abandonar la seva llar davant la impossibilitat d’afrontar els pagaments de la hipoteca, així com la dació en pagament com a última solució en el cas de pèrdua de l’habitatge habitual. I exigir la paralització de tots els desnonaments fins que entri en vigor el nou marc legal, així com els interessos de demora del deute.

-          Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el sobre endeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.

-          Impulsar les mesures necessàries per tal que el futur banc dolent (Sareb) destini com a mínim el 50% dels habitatges que adquireixi a lloguer social, administrat pels ajuntaments.

-          Recolzar  les iniciatives parlamentàries que tinguin com a objectiu lluitar contra els desnonaments, el sobre endeutament i la insolvència familiar com la ILP per a la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social, com la Proposició de Llei aprovada pel Parlament de Catalunya  contra el sobre endeutament de les famílies i de les persones i per a la protecció de les persones deutores en el procés d’execució hipotecària de l’habitatge habitual i la Proposició de llei presentada pel PSOE al Congreso de los Diputados el passat mes d’octubre.

-          Rebutjar el  Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios aprovat pel Govern d’Espanya per no ser més que un pedaç que manté el desequilibri en favor del creditor i pel seu caràcter clarament restrictiu que generarà amplia frustració a un gran nombre de famílies que quedaran excloses i que no resol el problema real.

-          Rebutjar de manera contundent la proposta del Govern de l’Estat de concedir el permís de residència a aquelles persones immigrants que comprin habitatges a un preu superior als 160.000 euros per discriminatòria i immoral. 

-           Instar el Govern de la Generalitat la posada en marxa, de forma urgent, d’un Programa d’atenció a les persones desnonades  que implementi un programa de mesures, coordinades amb el món local, de seguiment a les persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com d’ampliació dels recursos  per donar suport i assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge per deute hipotecari, mitjançant el Servei Públic d’Atenció a les Persones que pateixen aquesta situació ( OFIDEUTE).

-          Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacte socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats.

-          Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés i Senat, al Presidència del Govern de la Generalitat, Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les entitats socials locals implicades  i a les associacions de veïns de la ciutat.


Grup Municipal Socialista

dissabte, 2 de març del 2013

Acceptades a tràmit les denúncies del PSC i ERC pel polèmic lloguer de dos locals 

Acceptades a tràmit les denúncies del PSC i ERC pel polèmic lloguer de dos locals per part de l'Ajuntament de Torredembarra

El propietari d'un dels locals i el primer secretari del grup socialista, a judici dimarts vinent per insults i amenaces


ACN | 01/03/2013 16:40 
 
El polèmic lloguer de dos locals per part de l'Ajuntament de Torredembarra i el servei que presta un grup d'assessors sense haver passat per concurs, que havien generat controvèrsia entre equip de govern i oposició, han acabat als jutjats. Fiscalia del Vendrell acaba d'acceptar a tràmit tres de les sis qüestions que havien presentat els grups a l'oposició del PSC i ERC per suposada prevaricació. El grup del PSC es congratula que Fiscalia obri diligències ja que, en la seva opinió, podria comportar la citació dels membres de l'equip de govern com a testimonis o imputats. En paral·lel, el propietari d'un dels locals serà jutjat dimarts vinent per insults i amenaces al primer secretari de l'agrupació. Serà un judici de faltes arran la denúncia que va presentar el primer secretari del PSC de Torredembarra, Jordi Solé, per suposades difamacions, a través d'un bloc a Internet, del propietari d'un dels polèmics locals llogats pel consistori -pels quals es pagaven uns 15.000 euros al mes, des de l'any 2011, sense fer-se'n cap ús. "El jutjat m'ha demanat que la denúncia esdevingui querella, i a part demanaré que s'inclogui en el mateix expedient unes amenaces que em va fer en persona, enmig del carrer i amb testimonis davant, aquest mateix dimarts, i afegir aquest incident potser obligarà a suspendre el judici", ha relatat Solé.

Tot plegat s'emmarca en la confrontació pel polèmic lloguer de dos locals i la prestació de diversos serveis per a l'Ajuntament, i que, segons PSC i ERC, no s'ajustaven a la llei i podien ser constitutius d'un delicte de prevaricació. En total, s'han admès tres de les sis qüestions portades a l'òrgan judicial i també a la comissió anticorrupció. "Fiscalia no descarta que hi pugui haver infracció penal", ha declarat el portaveu del grup del PSC a l'Ajuntament de Torredembarra, Enric Grangel, el qual ja ha avançat que es presentaran com a acusació particular. "Hi ha molts més temes, però nosaltres hem portat els més flagrants", conclou Grangel.