dijous, 17 de juliol del 2014

COMUNICAT 17 DE JULIOL


Torredembarra a 17 de juliol 2014


Davant del fets ocorreguts aquesta setmana a l'Ajuntament de Torredembarra, el PSC vol fer arribar a la població el següent comunicat:


  1. A petició de tots els grups Municipals (a escepció del GiT), inclòs l'ABG i la Sra. Montserrat Gassull, el PSC va acceptar presentar com a candidat a l'Alcaldia al Sr. Enric Grangel per tal de facilitar el consens amb la resta dels grups i deixant de banda els legítims interessos electorals i de partit
  2. El PSC va signar un document de deu punts que considerem que eren la base d'una acció programàtica que obria la porta a un nou període d'estabilitat i bon govern, document que van acordat amb ERC,ADT i PP i que comptava amb aportacions fetes per l’ABG, Montserrat Gassull i fins i tot de CiU.
  3. Aquest decàleg deixava la porta oberta a la participació de CiU en el Govern evidentment sense responsabilitats delegades a aquells regidors i regidores implicats en el que tothom anomena ja el “cas Torredembarra”, i obria el consens de tots els grups a les Juntes Locals de Govern i acceptar el vot nominal a les Comissions Informatives, el que garantia la transparència en les decisions i la participació de tots els grups (inclòs CiU i ABG) en tots els temes relacionats a la vida municipal.
  4. El PSC, lamenta profundament el vot d'abstenció d'ABG i de Montserrat Gassull ja que aquesta, ha permès adjudicar al Sr. Pere Font i per tant a CiU l'Alcaldia del nostre municipi amb nomes tres Regidors i sense cap vot a favor. Fem dons responsables d'aquesta nova situació a l’ABG i a la Sra. Montserrat Gassull que van prioritzar suposats rèdits electorals per damunt de la governabilitat de Torredembarra i de propiciar un canvi de Govern encapçalat pel socialista Enric Grangel per tal de recuperar la transparència i les formes democràtiques en les actuacions que han l’anterior Equip de Govern s’havien deixar de banda al nostre municipi.
  1. Denunciem les maniobres per part d'ABG, encaminades a intentar embrutar un procés totalment transparent i que davant de la manca d'arguments per justificar la seva abstenció, que directament va facilitar un Govern sense capacitat de maniobra i dirigit per CiU, que recordem que en aquests moments te cinc dels seus actual regidors imputats, i acceptant “regalar” l'Alcaldia a un dels implicats en el “cas Torredembarra”
  2. Reiterem la nostra fidelitat i compromís amb el “pacte de responsabilitat” entre partits que van signat el passat 12 de Juliol, i no serà el PSC qui trenqui un acord que considerem un dels més positius i democràtics mai realitzat a Torredembarra i que ara CiU vol fer creure a la població que és un programa treballat per ells.
  3. El PSC sempre estarà obert al diàleg per garantir la estabilitat i la racionalitat política sempre que siguin respectats sense ambigüitats l'obertura democràtica, participativa i transparent que recull aquest document, així com l'entrada al Govern de transició de tots aquells Regidors que ho vulguin fins el proper mes de maig del 2015, deixant sense responsabilitats directes a tots aquells que estiguin implicats en la investigació judicial.
  4. Denunciem l'incompliment per part de la Direcció de CiU de les directrius marcades pel ells mateixos que en un comunicat fet públic van deixar clar que CiU “no reclamaria l'Alcaldia”, no obstant segons va declarar públicament el Sr. Font va rebre ordres directes de l’actual Delegat del Govern de Tarragona Sr. Quin Nim per a postular-se acceptar-la en el darrer moment. Fem responsable a CiU de crear una situació caòtica i d’irresponsabilitat que ha permés la constitució d’un Govern en franca minoria en contra de la voluntat de la majoria dels representants del poble de Torredembarra
  5. Al mateix temps, denunciem les maniobres d’obscurantisme (reunions a altes hores de la nit a casa d'un conegut militant convergent i amb la participació de CiU i altres Regidors/res), continuació de les ja practicades i habituals en els darrers temps per part del Govern Convergent, per tal de mantenir-se a l'Alcaldia quan des de la Direcció del partit i el mateix Sr. Font van declarar que en un període de 10 dies deixarien l'Alcaldia i això desprès d'oferir un “pacte” al PSC que abans de iniciar-se ja han “traït”
  6. Finalment des de el PSC, exigim la dimissió immediata del Sr. Pere Font per tal de iniciar un diàleg sincer i poder desencallar una situació que creiem deslegitimada, ja que va accedir a l'Alcaldia sense ni un sol vot, i poder així restablir la confiança del poble en la seva classe política i posar amb força un projecte que serveixi per obrir les portes de la institució de bat a bat a tots els torrencs i torrenques
diumenge, 13 de juliol del 2014

PACTE DE RESPONSABILITAT I PER L’ELECCIÓ D’UN NOU ALCALDEPACTE DE RESPONSABILITAT I PER L’ELECCIÓ D’UN NOU ALCALDE A
                     TORREDEMBARRA FINS FINALITZAR L’ACTUAL MANDAT 


Reunides les persones sotasignants, en representació dels grups municipals
detallats al peu d’aquest document,

MANIFESTEN 

El 26 de juny va tenir lloc a l’Ajuntament de Torredembarra una situació
excepcional consistent en el registre de les dependències municipals per part
de la Guàrdia Civil que va acabar amb la detenció i trasllat al jutjat de l’alcalde i
la resta de membres de l’equip de Govern. Encara a dia d’avui l’alcalde es
troba en presó preventiva, comunicat i sense fiança, el cas es troba en secret
de sumari i ha estat designat alcalde accidental, el Sr. Enric Grangel, cap de
llista del PSC, per tal de poder convocar els plenaris que permetran acceptar la
renúncia de l’alcalde Sr. Daniel Masagué i la del regidor Sr. José Oviedo.
Durant més de quinze dies l’ajuntament de Torredembarra ha estat sense
govern municipal efectiu. Davant aquesta situació d’ingovernabilitat i la
possibilitat de creació d’una comissió gestora municipal per acord de Consell
de Ministres Espanyol en compliment del Decret 78/1998, de 17 de març, pel
qual es regulen les comissions gestores municipals, la responsabilitat de
mantenir la governabilitat amb els efectius locals ens porta a subscriure un
ACORD per substituir l’anterior alcalde que ja ha dimitit dels seus càrrecs.
Aquest ACORD es basa en els PACTES següents 

PACTES 

Primer.- Es proposa com alcalde de Torredembarra al Sr. Enric Grangel, cap de
llista del PSC, segona llista municipal més votada després de CIU en les
eleccions del 2011.

Segon.- Un cop elegit l’alcalde, es treballarà per constituir un govern el més
ampli possible en el qual únicament tindran regidories delegades aquells
regidors i regidores que no continuïn en situació d’imputats com a
conseqüència de l’actuació del 26 de juny de 2014 

Tercer.- El nou govern tindrà com a principal objectiu garantir la governabilitat
de Torredembarra fins la finalització del present mandat

Quart.- Es traspassaran a la Junta de Govern Local (JGL) totes aquelles
atribucions que actualment ostentava l’alcaldia i que poden ser traspassades
a aquest òrgan de govern.

Cinquè.- El plenari de l’Ajuntament tindrà totes aquelles competències que
s’havien delegat a la JGL al començament de l’actual mandat. Tanmateix, es
modificarà el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal de fer sessions
plenàries i comissions informatives amb una periodicitat mensual.

Sisè.- Per tal de permetre als regidors i regidores que no ostentin cap regidoria
delegada col·laborar amb la governabilitat de Torredembarra es crearan
comissions de treball especifiques amb representació de tots els grups
municipals i els tècnics i tècniques de l’Ajuntament que es requereixin per
assessorar aquestes comissions.

Setè.- Atesa la realitat social del moment cap regidor ni regidora de
l’Ajuntament tindrà dedicació exclusiva ni parcial i s’ajustaran les seves
percepcions econòmiques per assistències a l’esmentada realitat social 

Vuitè.- Es garantirà el funcionament col·legiat de tots els regidors i regidores en
les decisions més importants 

Novè.- S’ emprendran les accions urgents que es detallen a continuació:

1. Tancar les empreses públiques creades no operatives
2. Eliminar els càrrecs de confiança o restituir-los on els pertoqui quan no
sigui possible la extinció dels seus llocs de treball
3. Es reglamentaran els pagaments de les productivitats i s’eliminaran les
arbitràries existents
4. Obertura de la JGL a l’assistència de tots els regidors i regidores.
5. Tots els Grups Municipals signants d’aquest acord tindran representant a
la JGL amb dret a vot
6. Normalitzar la situació de la neteja viària, els lloguers injustificats i altres
contractes que puguin ser declarats nuls o anul·lables
7. Executar els acords de ple aprovats incloses les comissions d’estudi i
treball.
8. Fer un inventari de tots els expedients municipals
9. Canviar l’actual lletrat extern de l’Ajuntament
10.Dur a terme, amb la màxima urgència, una auditoria econòmica per tal
de conèixer la situació en que es troba l’Ajuntament 

Desè.- Es donarà a conèixer a tota la població de Torredembarra el perquè
d’aquest acord i el seu contingut 

Torredembarra, 12 de juliol de 2014

divendres, 6 de juny del 2014

Comunicat

Torredembarra a 6 de juny de 2014
Comunicat del PSC de Torredembarra a favor de la celebració d'un Congrés Extraordinari i a favor d'un Referèndum per la República

 La Comissió Executiva del PSC de Torredembarra reunida el dia d'avui, un cop valorats els resultats de les darreres eleccions europees  obtinguts pel PSC a nivell de Catalunya, creu necessari obrir un procés de reflexió en el conjunt dels militants,  per tal de fer possible una renovació profunda que sigui capaç de superar les  contradiccions internes i recuperar la claredat en el nostre missatge  tornant a canalitzar i enfortint el nostre projecte d'esquerres i catalanistes  fent arribar a la població el nostre total compromís amb la defensa dels drets socials de la ciutadania.

És per això que, des del PSC de Torredembarra, demanem als òrgans responsables del partit que impulsi un procés participatiu de la militància que finalitzi en la convocatòria d'un Congrés Extraordinari ( en el termini màxim de 30 dies),  per impulsar els canvis necessaris per fer possible una renovació política que condueixi al PSC a tornar a ser el centre de l'esquerra catalana, i així tornar a  conquerir una majoria per construir un país modern, on imperin la justícia social, la igualtat i els drets de la ciutadania, aplicant unes polítiques integradores en el sí del partit que ens obri el camí per tornar a ser el partit de les classes treballadores, dels joves,  de la intel·lectualitat, etc,  i de nou ser el punt de referència entre les classes menys afavorides per una societat cada cop més reaccionària i corrupte.

Per altre cantó, la Comissió Executiva del PSC vol fer arribar a tota la ciutadania de Torredembarra el nostre posicionament inequívoc a favor de la celebració d'un Referèndum  per tal de decidir, entre tots, si el model d'Estat ha de ser Monarquia o República Federal.

En aquest sentit els socialistes torrencs,  creiem fermament en la necessitat d'obrir un procés de reforma constitucional a resultes del qual  hi hagi una veritable transformació de l'Estat què ens permeti arribar a un Estat Federal democràtic i social.

Els socialistes de Torredembarra ens declarem obertament Republicans i volem contribuir a la construcció d'un nou projecte que faci  obrir esperances a la població, renovant els pactes entre la ciutadania, l'Estat, les institucions i les diferents relacions amb les nacions d'Espanya, que respecti la voluntat popular i faci possible una renovació democràtica sensible amb les reivindicacions individuals i col·lectives 

dijous, 24 d’abril del 2014

SENSE ACORD TANCAMENT ESCOLA MIRADES

Els regidors del grup municipal socialista a l’Ajuntament de Torredembarra s’han reunit aquest matí amb la directora dels serveis territorials d’ensenyament de la Generalitat a Tarragona, amb la inspectora d’educació del municipi, la regidora d’ensenyament i l’alcalde de Torredembarra.

El portaveu socialista, Jordi Solé, ha explicat que durant la reunió cada part ha exposat la seva posició en relació al tancament previst de l’escola Mirades de Torredembarra tot i què, malgrat el to cordial de la reunió, no s’ha arribat a cap acord entre les dues parts.
Segons Jordi Solé la directora dels serveis territorials ha defensat el tancament de l’escola adduint, per exemple, que la mateixa direcció del centre havia sol·licitat la redistribució dels alumnes a les altres escoles del municipi.    
Per la seva banda, el PSC ha reiterat el seu “profund i total desacord amb el tancament. Al mateix temps, hem demanat a la Generalitat la revisió d’aquesta decisió i que es constitueixi una comissió formada pels representants d’ensenyament, directors dels centres del municipi, AMPAs i Ajuntament per tal de estudiar una alternativa a una imposició unilateral que se’ns descriu com a “irreversible”, tot i què està generant un gran rebuig entre la comunitat educativa.”
El grup municipal socialista s’ha compromès a continuar treballant per arribar a un punt d’acord en defensa dels interessos dels torrencs i torrenques que permeti mantenir oberta a una escola que per al PSC és necessària.

Jordi Solé ha conclòs dient que “la reunió ha estat profitosa, perquè ha permès posar en comú els arguments en un sentit i l’altre, però crec que la Generalitat encara no ha entès la gran alarma i rebuig social que la seva decisió ha provocat entre la ciutadania torrenca. Nosaltres creiem que en cap cas s’ha de procedir al tancament d’una escola a Torredembarra i menys quan estem segurs que a Torredembarra li cal i li caldrà una quarta escola. Per la nostra part, mantenim la ma estesa en la recerca d’un acord”, ha conclòs el portaveu socialista.

dimecres, 2 d’abril del 2014

OFRENA FLORAL A LA LLEVA DEL BIBERÓ EL DIA 13ENRIC GRANGEL DEIXA DE SER EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
.
JORDI SOLÉ ES EL NOU PORTAVEU

Enric Grangel, a petició pròpia, deixa el càrrec de portaveu del Grup Municipal del PSC i serà substituït per en Jordi Solé, actual candidat a l’Alcaldia de Torredembarra.

Enric Grangel va donar compte a la Comissió Executiva (CE) de la seva intenció de deixar el càrrec en la darrera reunió, al·legant donar pas al nou Candidat per “ ser el més normal en aquestes ocasions”. Malgrat que la CE no tenia intenció de realitzar aquesta substitució i vist els arguments d’Enric Grangel es va acceptar la seva opció.

La CE del PSC de Torredembarra vol transmetre a la població el seu suport a la tasca realitzada com a Portaveu i vol felicitar a l’Enric Grangel pel “seu bon treball i esforç en transmetre a la ciutadania en general les posicions del partit en temes que afecten a Torredembarra. Volem lloar la seva coherència i tot el que ha fet i, esperem, farà pel nostre poble i pel partit”..
Tanmateix volem donar el nostre suport a Jordi Solé “estem segurs que continuarà el treball de l’Enric Grangel tan bé com ho va fer ell durant els darrers anys” ha declarat Valeriano Pino, Secretari d’Organització del PSC.

Per Jordi Solé “Serà difícil fer-ho millor que l’Enric, i naturalment estic segur que podré comptar amb ell per tirar endavant un projecte que ens uneix a tots els socialistes torrencs. Lamento molt la seva decisió”.

dimecres, 5 de març del 2014

Comunicat estació

Comunicat de premsa
El PSC de Torredembarra referent a la pròxima manifestació demanant una nova estació del proper dia 8  vol donar a conèixer a la població el següent:
El PSC en cap moment ha format part de la convocatòria, però volem deixar clar la nostra participació a la manifestació ja que creiem justa la reivindicació tal i com vam demanar a la nostre moció aprovada per unanimitat en el Ple Municipal del passat mes de gener.
Demanem al Govern que d'acord amb el que diu la mencionada moció, possi en marxa immediatament la Comissió de Treball i Seguiment sobre les gestions realitzades i a realitzar davant d'ADIF i dongui tota la documentació d'allò que s'hagi fet fins el moment i les respostes rebudes.
Fem una crida a tota la militancia, simpatitzants de Torredembarra, Creixell, Altafulla, La Pobla de Montornès, Salomó, La Riera i altres poblacions a participar activament a la manifestació i per tant els convoquem el dissabte dia 8 a les 11:30 h. del mati a la seu del.partit C/Major, 13 de Torredembarra.
Animem a la Població de Torredembarra que, malgrat les dubtes generades per la convocatòria unilateral del Govern, faci seva una reivindicació d'una estació digne com ens mereixem tots.
Comissió Executiva Local
Torredembarra