diumenge, 3 de juliol de 2011

El Partit dels Socialistes de Catalunya vol manifestar el seu malestar ...

... davant de les primeres actuacions de la nova majoria al plenari de Torredembarra.

El proppassat vint-i-un de juny es va celebrar una sessió plenària, dins dels diferents punts es presentava la cancel·lació del contracte de la neteja viària a l’empresa Cosbapsa, es proposava garantir aquest servei amb l’ampliació del contracte d’una altre empresa que fa servei de recollida de residus a la Vila.

El primer fet a destacar és que no és un contracte que preveu aquest tipus d’ampliació. El tràmit inclou un informe del Sr. Secretari Municipal esmentant aquest fet. Quan va ser preguntat en el ple per aprofundir aquest informe, va ser reprès i obligat a callar pel Sr. Alcalde.

El Grup municipal socialista va proposa la contracció directe de persones en atur a Torredembarra i el lloguer de la maquinària pertinent per a suplir el servei mentre es convocava de forma legal un concurs. Lloguer al que també a recorregut l’empresa beneficiada.

L’import mensual del servei permet aquest pont per atendre a la legalitat i oferir una contractació temporal a veïns i veïnes que ho necessitin.

Contra una mida legal i social, el silenci.

En el punt referent a les competències delegades als diferents regidors, cal dir que tenien un denominador en comú, el més executiu restava en poder de l’alcalde.

També es va aprovar les remuneracions per a exercir dedicació plena per a tres regidors i mig. Preguntats sobre quines àrees gaudirien d’aquesta major atenció i de l’argumentació, novament com a resposta el silenci.

Un dels punt que es va treure de l’ordre del dia no és menys inquietant. Celebrar els plens ordinaris cada dos mesos. En l’actual situació i en el buidatge d’atribucions de l’orgue màxim de representació com és el ple, debatre el millor per a Torredembarra cada seixanta dies, és com voler fer callar a quasi la meitat dels regidors electes.

Els regidors que formen part del plenari, però no compten amb competències delegades no ens resignarem a no poder treballar.

Un govern fort que confon potencia amb energia, pot esdevenir el més feble. Imposar mides reaccionaries pel fet de tenir la meitat més un, no és el que Torredembarra necessita i la societat està demandant.

Grup Municipal Socialista
Torredembarra