dilluns, 25 de juliol de 2011

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL PLÉ EXTRAORDINARI DEL DIA 21 DE JULIOL REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE L’ART. 28 DEL REG. ORG. MUNICIPAL


Bona tarda a tothom, voldríem explicar avanç de donar a conèixer la nostra posició, que el PSC ha fet un esforç important, ja que tal i com vam dir en el seu dia, el nostre partit vol ser corresponsable de la gestió municipal, per arribar a un acord amb el Govern per tal d’aprovar un punt del tot conflictiu i què, amb tota seguretat marcarà la forma i el “tempus” polític al llarg de l’actual mandat.


Dir també que el Sr. Alcalde, ha estat receptiu amb l’intent d’aconseguir l’acord i per tant reconeixem la seva disponibilitat.

Però ens ha separat un fet insalvable: la periodicitat en el temps a l’hora de celebrar els Plens Ordinaris, que és el fet tema que avui ens ocupa en aquest punt.


Ho diem amb la transparència exigible a un polític i a un partit seriós, nosaltres havíem fins i tot a considerar poder acceptar períodes bimestrals en els Plens Ordinaris durant un temps limitat (30 de novembre), temps suficient per tal que una comissió on estiguin representats tots els grups municipals, estudies i si calgués modifiqués aquells punts del ROM que NO garantissin una millora en el funcionament i fossin un obstacle per agilitzar el desenvolupament de les diferents tasques en els òrgans de representació municipal.

Però l’acord no ha estat possible i no hem pogut acceptar la periodicitat proposta pel Govern, ja que si durant el temps de treball de la Comissió els Plens es celebressin cada dos mesos, abans d’aprovar les possibles modificacions del Reglament, incompliríem el mateix Reglament que estableix els Plens Ordinaris de caràcter mensual i per tant no seguiríem el procediment marcat.

A partir d’aquí, el PSC, no ja com oposició sinó com a corresponsables de la gestió municipal, proposem al Ple sigui retirada la proposta que avui ens arriba per part del Govern, per tal de modificar l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, i sigui creada una comissió oberta a tots els Regidors de l’Ajuntament per iniciar l’estudi i, s’escau la modificació d’aquells punts que no garantissin una millora substancial en el funcionament i agilització del desenvolupament de les diferents tasques en els orgues de representació municipals. Tanmateix el Ple celebrarà una sessió ordinària d’acord marca el ROM .


No de no ser així, el PSC votarà en contra de l’actual proposta.