dimecres, 20 d’abril del 2011

El Candidat i la candidatura


PARTIT DELS SOCIALlSTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM)

1. Sr. Enrique Grangel LLop
2. Sr. Jordi Solé Flores
3. Sra. Olga González Martín
4. Sra. M.Susana Navarro Sánchez
5. Sr. Joaquim Cañellas Gay
6. Sra. Maria Felicia Moreno Zamora
7. Sra. Isabel Pérez Soriano
8. Sr. Ginés Rodriguez Merino
9. Sra. Sílvia Ros Alarcón
10. Sr. Jordi Seda Pous
11. Sra. Rosario Arando Vargas
12. Sr. Valeriano Pino Lara
13. Sra. Adelina Guell Cucurella
14. Sra. Sandra Lorena Gil Florez
15. Sr. Luis Usero Mora
16. Sra. Isabel Ajuria Doval
17. Sr. Luis Matias Redondo Saiz
Suplents:1. Sr. Juan Manuel Gil Serrano
2. Sra. Judith Durán Bosch