dimarts, 17 de maig de 2011

Dijous, 19 de maig a les 14,30 hores... Plenari