dimarts, 19 de juny de 2012

Petició perquè ens confirmin o desmenteixin les publicacions que de la premsa on s’informa de la retirada de multes per part del govern durant el període de paralització de les sancions del radar.


19/06/12

 


Sr. Daniel Masagué
Alcalde de Torredembarra

Sr. Santiago Ardèvol
Regidor de GovernacióEn referència a la gran quantitat de sancions efectuades  durant l’any 2011 degut a l’insta-lació d’un radar per al control de la velocitat en diferents vies del municipi i desprès de les mesures preses per l’equip de govern i en concret amb el decret d’alcaldia on és procedia a suspendre provisionalment, durant tres mesos els procediments administratius, us comuniquem que hem llegit a la premsa, que l’ajuntament ha retirat sancions, durant aquest període de temps, sense recurs previ ni cap Plec de Descàrrec per part dels afectats, els quals s’han beneficiat d’aquestes accions.

Els regidors/es sota signants representants dels grups municipals del PSC i ERC respectivament, els hi demanem:

Que ens responguin  per escrit, per afirmar o desmentir el que ha publicat la premsa, referent a la retirada de sancions per par de l’equip de govern, degut a que tots ho hem pogut llegir a la premsa dies passats i no hi ha hagut cap comunicat oficial al respecte, per part del govern municipal.


Signat: Regidors/es del Grup Municipal del PSC i Grup Municipal d’ERC.