dimecres, 26 de maig del 2010

Declaració

El Partit dels Socialistes de Catalunya a Torredembarra, davant de les interpretacions malintencionades i rumors escampats per la vila,

DECLARA:


Que la moció presentada en el darrer plenari ha estat fruit del treball intern de les diferents comissions de la nostre agrupació.

Que va ser comentada amb els diferents grups polítics progressistes i que es va atendre a les sugerències i millores que no alteraven el sentit original. Així mateix es va fer arribar a l’Ajuntament pel registre d’entrada molt avançadament i que en la celebració de la comissió informativa de la setmana anterior al plenari va ser comunicada a la totalitat de grup i es va realitzar l‘oferiment d’atendre possibles esmenes i/o suggeriments.

Que pensem que incloure l’anomenada ampliació del Centre d’assistència primària, és a dir el Centre d’Alta Resolució, en l’àrea d’equipaments del Pla parcial anomenat “La Rasa”, just al costat del CAP, amplifica la vocació de servei ja que no constitueix duplicitat.

Que un cop resolt la ubicació del CEIP Mirades, just en aquesta àrea d’equipaments, el fet d’ubicar-hi també el CAR, lluny d’entorpir el seu procés de construcció o malmenar la negociació de l’avançament de l’ús d’aquest àrea per part dels propietaris actuals, implica un benefici major. L’àrea complerta esdevé un valor afegit per la urbanització dels habitatges previstos així com per la zona verda resultant d’aquest Pla i del veí, anomenat “La Sort.

Que la informació que hem rebut sobre els processos de diàleg amb l’administració i amb la propietat per part de l’alcalde, ha estat comunicada de forma deliberadament breu. Fet més que demostrat, quan es va aprovar definitivament el Pla de “La Rasa” com a solució per desllorigar la nova ubicació de l’escola i, davant d’aquesta moció, es va manifestar que restaven serrells i processos i per tan que podia quedar en un no rés.

Que les principals informacions sobre les consultes, converses i altres, realitzades per l’equip de govern amb institucions i/o propietaris s’han fet de forma informal i que, sovint, es contradeixen amb les afirmacions realitzades al plenari municipal.

Que davant de les denúncies al respecte, s’obre una cortina de fum acusen a les reivindicacions de veracitat com atacs indiscriminats. Per la seva banda, l’alcalde segueix escampant versions i interpretacions interessades i tendencioses, fins i tot, setmanalment, en un programa a l’emissora municipal sense l’opció de contrastar informacions en igualtat de condicions, és a dir amb franja programada i publicitació de les respostes.

Que incloure el CAR és una actuació a realitzar entre l’actual CAP i el CEIP pactat. Lluny de semblar un augment de les demandes de l’ajuntament, és aprofitar millor l’espai ja suposadament cedit. Que el fet de realitzar les actuacions abans de la urbanització del Pla, comportarà menys molèsties per als futurs veïns i veïnes.

Que el fet de no existir urbanització, permet simultanejar ambdues obres amb menys problemes de logística per la millor accessibilitat a l’àrea.

Que l’actual situació de minoria de l’equip de govern es una cosa sabuda i, en paraules de l’actual alcalde, assumida. Pel que no entenem com es pot veure com un intent de desestabilització el fet d’haver d’assumir una moció constructiva recolzada pels regidors dels altres grups.

Que l’essència de la moció hauria d’encetar un procés de verificació de possibilitats i de “no endarreriment” dels tràmits i processos del Pla Parcial.

Que no es podia assumir l’esmena de l’alcalde de continuar amb Muntanyans 1 i si en el moment d’actuar ja estava solucionat, optar per “La Rasa”. A la actuació li cal celeritat i voluntat de no perdre deliberadament el temps, sense eines de control i un compromís tan aleatori és quasi bé un acte de fe.

Que s’ha ofert l’ajut necessari per a canviar el tipus de gestió del Pla i poder agilitar la seva resolució. Oferta ignorada per raons difícils d’explicar, amb la salvetat de la gran quantitat d’opcions representades a l’actual equip.Aquest son els veritables fets, comentaris i posicionaments del Partit Socialista. Les interpretacions oportunistes busquen fer creure que saben el que volen saber.


PSC - Torredembarra