divendres, 10 de setembre de 2010

S'incrementa la financiació de l'Estat a les entitats locals en un 9%