divendres, 16 de juliol de 2010

Comunicat emés el passat dimecres 14 de juliol arrel del Plenari extraordinari

Els regidors i regidores sotasignants de l’oposició de l’Ajuntament de Torredembarra volem manifestar:

-Que ens sentim profundament decebuts, maltractats i menyspreats per l’atemptat greu a la democràcia realitzat per l’Alcalde-President de la corporació de Torredembarra, Senyor Daniel Masegué en el plenaria que s’acaba de cel.lebrar.

-Davant una errada a l’hora de votar la ratificació de l’urgència d’un regidor que així ho ha manifestat, demanant inmediatament la retificació, aquesta li ha estat incomprensiblement denegada per part de l’Alcalde.

-Considerem que aquesta actuació és un fidel reflex d’una manera de fer les coses basada en la manca d’ètica, d’informació, i en un estil barroer de governar i fer política.

-Actuacions com aquesta provoquen una desconfiança de la ciutadania vers els polítics escollits de manera demòcratica i que mai poden ser un mòdel de gestió cap a la majoria de les voluntats.
ERC-PSC-Regidora No adscrita