divendres, 18 de juny de 2010

Moció per a constituir una empresa municipal...


Ahir, es va presentar aquesta moció. No va comptar amb els suports suficients. El més destacat és que es coincideix majoritàriament amb el que planteja el text. Cal endegar la gestió de l’aparcament i cal constituir una empresa de gestió pel propi aparcament, per les zones blaves i pel servei de grua, les discrepàncies es van expressar en termes de pressa, es va votar que no i alhora es proposava començar a parlar-ne l’endemà, i també en termes de “ja està previst un concurs per a gestió externa de l’aparcament fins a constituir l’empresa de serveis”.

Ambdues explicacions no son comprensibles, al nostre parer, ja que la moció expressa un període de gestió directa, amb contractació de personal, fins que la nova empresa municipal es pugui fer càrrec. Ni dates ni presses, ni temps agosarat ni incompatibilitat amb processos administratius, ja que ni tan sols està constituïda la mesa d’adjudicació d’aquest servei temporal de gestió de l’aparcament.

Nous contractes per un període de sis mesos. Amb la possibilitat de ser contractat per la definitiva empresa. En la situació actual no és un detall per oblidar.

El Partit dels Socialistes de Catalunya ha fet arribar al plenari diferents mocions. No han estat acceptades. I, el temps, les ha fet incontestables. Parlar d’empreses, ja fa temps que ho fem, d’haver estat escoltats, el aparcament del carrer filadors ja estaria en funcionament.

Llegiu i valoreu.